933 259 100

Enviaments urbans CityPack

Transport no urgent porta a porta de documents i paquets amb origen a Barcelona ciutat i destinació a Barcelona ciutat i àrees limítrofes.

Concepte facturable Import
Expedición hasta 1 kg. 3,95 €
Cada kilogramo adicional 0,31 €
Suplemento extrarradio* 2,70 €
Suplemento gran superficie* 1,75 €
 
 
Servei local CityPack
Transport no urgent porta a porta de documents i paquets amb origen a Barcelona ciutat i destinació a Barcelona ciutat i àrees limítrofes

Sol · licitud del servei de 9:00h a 14:30h i de 15:30h a 18:00h de dilluns a divendres

Condiciones del Servicio

 • Per a poder utilitzar aquest servei es necessita tenir un mínim de 3 expedicions per cada recollida sol·licitada, en cas contrari es facturaria com a servei ordinari de missatgeria llevat que es dipositin els embalums al nostre local.
 • Els lliuraments es realitzen al següent dia laborable de la recollida sota signatura del destinatari.
 • Preus per paquet, inclosa recollida i lliurament.
 • La tarifa dels serveis realitzats sota condicions climatològiques adverses (pluja, neu, etc.) Es veurà incrementada amb un recàrrec del 25%. Condal Express determinarà quan aquestes circumstàncies afecten la seguretat dels seus treballadors de manera greu i es reserva la facultat de suspendre el servei temporalment mentre perdurin aquestes condicions.
 • Tindran suplement d'extraradi les entregues a Esplugas de Ll., Hospitalet de Ll., Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gr, Zona Franca, districtes postals: 08030, 08031, 08033, 08042 i banda muntanya des de Ronda de Dalt dels districtes postals: 08034, 08017, 08022, 08023 i 08035.
 • Les recollides / entregues a hospitals i centres comercials tindran recàrrec de 10 minuts de temps d'espera.
 • Els enviaments seran facturats segons la seva equivalència volumètrica (1 m³=333 kg.) si aquesta és més gran que el pes real després d'aplicar la següent fórmula:
  Pes Kg.= (alt x llarg x ample cm) / 3000
 • No podran ser transportades entre altres les següents mercaderies: diners efectiu, joies, articles peribles, així com mercaderies prohibides per la normativa vigent o el transport estigui subjecte a requisits especials.
 • No es realitzen gestions en organismes, entitats bancàries o similars. El servei només és estrictament de recollides i lliuraments.
 • PREUS IVA NO INCLÒS