933 259 100

Lloguer Furgonetes amb conductor

Transport urgent porta a porta de paquets i càrrega amb destinació urbana i àrea metropolitana de Barcelona

Furgoneta 350
Direcció urbana 9,15 €
Extraradi 4,35 €
Quilòmetre 0,63 €
Temps d'espera [minut] 0,47 €
Furgoneta 1000
Direcció urbana 12,95 €
Extrarradi 5,85 €
Quilòmetre 0,68 €
Temps d'espera [minut] 0,47 €
 
 
Servei Missatgeria Furgoneta
Transport urgent porta a porta de paquets i càrrega amb destinació urbana i àrea metropolitana de Barcelona

Sol · licitud del servei de 9:00 h. a 14:30 h. i de 15:30 h. a 18:45 h. de dilluns a divendres
Pot sol·licitar anticipadament serveis a realitzar fora d'aquest horari així com per dissabtes, diumenges i festius

Condicions del Servei

  • Lliurament sota signatura del destinatari..
  • Els serveis realitzats fora d'horari patiran un recàrrec del 50%, els realitzats en festiu del 100%.
  • Tindran suplement d'extraradi les entregues a Esplugas de Ll., Hospitalet de Ll., Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gr, Zona Franca, districtes postals: 08030, 08033, 08042 i banda muntanya des de Ronda de Dalt dels districtes postals: 08034, 08017, 08022, 08023 i 08035.
  • Les recollides / entregues a hospitals i centres comercials tindran recàrrec de 10 minuts de temps d'espera.
  • El transport de material informàtic requerirà que estigui correctament embalat i preparat
  • El preu de la direcció inclou 5 minuts de càrrega o descàrrega. Si la recollida / lliurament necessités un temps suplementari per realitzar-se en pis diferent de planta baixa o qualsevol altre motiu aliè a Condal Express, es facturarà el temps d'espera corresponent.
  • No podran ser transportades entre altres (veure llista completa) les següents mercaderies: diners efectiu, joies, articles peribles, així com mercaderies prohibides per la normativa vigent o el transport estigui subjecte a requisits especials.
  • PREUS IVA NO INCLòS